ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η εταιρεία “ENERGY HOUSES”, μαζί με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της (πολιτικούς μηχανικούς & αρχιτέκτονες) καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνικών μελετών με αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω σε τεχνικά έργα.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνει οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ανακαινίσεις, τοπογραφικές μελέτες, καθώς και ενεργειακές μελέτες και πιστοποιητικά.

Επίσης, αναλαμβάνει Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, Προγράμματα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, Ηλεκτρονικές Ταυτότητες Κτιρίων, καθώς και Τεχνική Κάλυψη.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας, που θα βελτιστοποιούν την επένδυση του ιδιώτη ή της επιχείρησης.

  • Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή Έργων

  • Άδειες, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

  • Εξοικονομώ κατ’ οίκον

  • Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Συνεργάτες

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κατασκευαστικό τομέα.